background

Splošni pogoji

Splošni pogoji so pogoji, v okviru katerih grem.Art Nataša Vižintin s.p. izvaja izobraževalne stortive za Center nemščine z oddelkom za angleščino. Splošni pogoji veljajo za vse udeležence.

1. Splošne pravice in obveznosti
1.1 Grem.Art Nataša Vižintin s.p., se obvezuje, da bo izobraževanje izvedeno in opravljeno strokovno.
1.2. Grem.Art Nataša Vižintin s.p., se obvezuje, da bo s podatki, ki jih boste posredovali, ravnala v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

2. Delovni čas:
- Od ponedeljka do sobote – v skladu z naročili
- Ob nedeljah in praznikih zaprto.
- Telefonsko naročanje od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.30

3. Sklenitev pogodbe
S plačilom tečaja s strani udeleženca je pogodba med grem.Art Nataša Vižintin s.p. in udeležencom sklenjena.
Udeleženec individualnega poučevanja mora pred začetkom jezikovnega izobraževanja podpisati pravilnik.

4. Plačilo
- Skupinski tečaj udeleženec plača ob podpisu in oddajo prijavnice v gotovini ali po predračunu, vendar najkasnej do pričetka tečaja.
- 10 urne pakete za individualni tečaj, udeleženec plača predhodno po predračunu ali najkasnej v gotovini ob pričetku izobraževalnega srečanja.
- Pri obročnem plačilu je potrebno predložiti, davčno številko, kopijo osebne izkaznice, številko in kopijo TRR in zadnjo plačilno listo.

5. Odstop od jezikovnega izobraževanja
Udeleženec jezikovnega izobraževanja ima pravico, da v časovnem obdobju 15 dni od plačila oziroma pričetka tečaja odstopi od pogodbe. V tem primeru je tečajnik dolžan poravnati manipulativne stroške v višini 20 EUR. Odstop od pogodbe mora biti izveden pisno s priporočeno pošiljko. Vkolikor je bil tečaj s strani udeleženca že plačan in obiskan, je upravičen do vračila dela šolnine, sorazmerno s številom neopravljenih ur. Po 15. dneh odstop od izobraževanja ni možen oziroma morajo biti stroški izobraževanja poravnani v celoti.

6. Prekinitev jezikovnega izobraževanja
Prekinitev izobraževanja v skupini in plačila šolnine je mogoča izključno v primeru bolezni nad 30 dni in sicer samo s pisno odpovedjo s strani udeleženca in s potrdilom zdravnika. V tem primeru je tečajnik dolžan poravnati manipulativne stroške v višini 20,00 EUR in število ur tečaja pred prekinitvijo. Tečajnik je upravičen do vračila dela šolnine, sorazmerno s številom neopravljenih ur.

7. Enkratna odpoved jezikovnega izobraževanja – individualno izobraževanje
Odpoved rezerviranega termina (individualni tečaj, tečaj preko Skyp-a) je možno vsaj 24 ur pred konkretnim srečanjem jezikovnega izobraževanja. In sicer telefonsko ali preko elektronske pošte. Vkolikor udeleženec o svoji odsotnosti ne obvesti pravočasno, se smatra, kot da je bilo jezikovno izobraževanje izvedeno.

8. a) Izkoristek ur pri skupinskih tečajih
Za neobiskane ure, plačnik ni upravičen do vračila plačanega zneska. Neobiskane ure se ne prenašajo naprej.
Plačnik je upravičen do vračila plačanega zneska v obsegu in pod pogoji določenim pod točko 6.
8. b) Izkoristek ur pri individualnem tečaju
Vsak paket desetih ur mora biti izkoriščen v sedmih tednih od prvega srečanja. Po poteku tega obdobja nekoriščene, že obračunane ure zapadejo.

9. Reklamacije
Reklamacije se sprejemajo 24 ur po opravljeni storitvi oziroma 8 dni po datumu izdanega računa, v pisni obliki. Kasnješe reklamacije se ne upoštevajo in je račun potrebno v celoti poravnati.

10. Učbeniki in delovno gradivo
Učbenik in delovno gradivo ni vključeno v ceno tečaja in kupi udeleženec sam, po navodilih grem.Art Nataša Vižintin s.p., razen če je to predhodno drugače dogovorjeno.

11. Odstop od prijave oz. pogodbe
Grem.Art Nataša Vižintin s.p. lahko v primeru premajhnega števila udeležencev odstopi od pogodbe, oziroma ponudi alternativno obliko izobraževanja. V primeru odpovedi izobraževanja s strani grem.Art Nataša Vižintin s.p., se morebitne že plačane tečaje oz. obroke brezobrestno povrne.

Minimalna udeležba za tečaje:
42 urni tečaj nemščine, najmanj 4 udeležence
Grem.Art poučevanje in prevajanje nemškega jezika Nataša Vižintin s.p.
Turnše 17, 1233 Dob
Matična številka: 6550738000
Davčna številka: 12129674
Dob, februar 2015